ZoetermeerDunea Bouwkundig
Dunea
Doelstellingen
Syntrus Achmea, een bedrijf dat zich richt op vermogensbeheer, vroeg ons om twee totaal verschillende gebouwen tot één geheel te maken en zodoende een eigentijdse huisvesting te maken voor de toekomstige huurder Dunea, een provinciaal waterbedrijf.
"We hebben zoveel mogelijk materialen gerecycled."
Jaap Schoonderbeek, voormalig Project Manager bij Graziosi Progetti
Oplossing
We verdeelden het proces van ontwerp en uitvoering in drie grote deelprojecten. Het eerste project was de gevel, die we totaal transformeerden. Het complex kreeg een nieuwe huid van polyester panelen, waarmee het een glad en glanzend uiterlijk heeft gekregen. Als tweede stap maakten we een boogconstructie van strekmetaal, pal voor het gebouw, zodat de aandacht van de bezoekers meteen naar de nieuwe entree wordt getrokken. In het derde deelproject hebben we alle raampartijen een uniform uiterlijk gegeven. Duurzaamheid was bij alle ingrepen een belangrijk criterium. Daarom is er alles aan gedaan om het energieverbruik aanzienlijk te verkleinen (het gebouw gaat van label G naar A) en streefden we ernaar om zoveel mogelijk te recyclen. Zelfs grote elementen, zoals liftkokers en grote delen van de bestaande gevels, zijn weer hergebruikt. Bij dit bijzondere project zijn de krachten van de deelnemende partijen Heembouw (aannemer), Syntrus Achmea (belegger), Local (projectontwikkelaar) en Dunea (toekomstige huurder) optimaal ingezet.

Let us inspire your business

Get in touch with us here. Let us easily call you back or you can send a message, we will get back to you soon.

Let us call you

Mail us directly